Verhindering tuinbeurt

Tuinbeurten zijn op zaterdagen van 10:00 uur tot 13.00 uur. (aanwezig zijn om 9.45 uur)

Bij verhindering uiterlijk donderdag voorafgaande aan de tuinbeurt dit via het hier onderstaand formulier doorgeven. Op vrijdag worden deze berichten beantwoord.

Alleen bij calamiteiten op de dag zelf, vóór 10.00 uur, Tel: 06-30529353

Tuinvereniging Seghwaert, Zoetermeer

Tuinvereniging (Volkstuinen) naast het Buytenpark in Zoetermeer, lid van het AVVN