Aandachtspunten voor een goed verloop van tuinbeurten.

De tuinbeurt 

 • Leden melden zich in de kantine voor een tuinbeurt om 9.45 uur of eerder.
 • Bent u voor 9.45 uur aanwezig, dan wordt er een gratis kopje koffie of thee geschonken voor aanvang van de beurt.
 • Bij de complexbeheerder levert u uw lidmaatschapskaart / tuinbeurt kaart in voor het registreren van de tuinbeurt voor uw eigen administratie.
 • Handschoenen, werkschoenen en beschermende kleding (regen) heeft u bij melding voor een tuinbeurt al bij u.
 • Van de vereniging krijgt u een geel hesje uitgereikt voor de duur van de tuinbeurt.
 • Tussen 9.45 uur en 10.00 uur kunnen de complexbeheerders, naar gelang van aantal aanwezigen, het werk verdelen en het gereedschap aanreiken.
 • U heeft tijdens de tuinbeurt pauze van 11.30 uur tot 11.45 uur, waarin u een kopje koffie of thee kunt drinken in de kantine.
 • Tussen 12.45 en 13.00 uur, gaat u op teken van de complexbeheerder met het gereedschap naar de nissenhut om het met een borstel schoon te maken.
 • De tuinbeurt eindigt om 13.00 uur. U ontvangt daarna in de kantine uw lidmaatschap/tuinbeurt kaart gestempeld terug van de complexbeheerder.

 

Wat U verder wilt weten: 

 • In een nieuw kalenderjaar ontvangt u, uw lidmaatschap/tuinbeurt kaart bij uw eerste tuinbeurt.
 • Uw uitgevoerde tuinbeurt wordt zowel op uw kaart als op een lijst geregistreerd. Indien er een meningsverschil ontstaat over een wel of niet uitgevoerde tuinbeurt, worden kaart en lijst vergeleken. Staat er op een van de twee geen stempel, dan wordt de beurt beschouwd als niet uitgevoerd.
 • Bent u niet in de gelegenheid uw tuinbeurt op de geplande datum uit te voeren, dan zijn er verschillende mogelijkheden:
 1. U vraagt een familielid of vriend / kennis om de beurt voor u te doen.
 2. U meldt uw afwezigheid uiterlijk donderdag voorafgaande aan de tuinbeurt via het formulier Verhindering Tuinbeurt.
 3. Alleen bij calamiteiten belt u op de dag van de tuinbeurt tussen 9.00 uur en 10.00 uur naar de kantine Tel: 06-30529353.
 • Een in te halen tuinbeurt mag u zelf inplannen. De nieuwe datum kunt u, minimaal een week voor het uitvoeren van de beurt, doorgeven via het formulier Verhindering Tuinbeurt of op een zaterdagochtend in de kantine, wanneer de complexbeheerder daar aanwezig is, hij kan dan gelijk een aantekening maken (indien de beurt niet is aangemeld kunt u die alleen inhalen als er ruimte is in het rooster).
 • Let u op de einddatum in december van de tuinbeurten, na deze datum is het niet mogelijk om in het huidige of nieuwe kalenderjaar een beurt in te halen. Voor nog openstaande beurten krijgt u dan een rekening.

 

Tuinvereniging Seghwaert, Zoetermeer

Tuinvereniging (Volkstuinen) naast het Buytenpark in Zoetermeer, lid van het AVVN