Reglementen van de tuinvereniging

huishoudelijk reglement tuinvereniging seghwaert

De reglementen van de tuinvereniging.

Het tuinreglement is inmiddels omgezet naar een websitepagina, wellicht dat dit voor overige drie, alcoholreglement, arbo beleidsplan en het huishoudelijk reglement in de toekomst ook gaat plaatsvinden.

Tot die tijd vindt u daar voorlopig nog de pdf uitvoering.

 

Bewaren

Bewaren

Alcoholreglement

Alcoholreglement v201603

Arbo beleidsplan

Arbo beleidsplan v201603

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement tuinvereniging Seghwaert mi.v. maart 2016 

Tuinreglement

  TUINREGLEMENT m.i.v. juni 2021   ALGEMENE BEPALINGEN  Artikel 1  Het tuinreglement wordt vastgesteld, aangevuld en/of gewijzigd door de algemene vergadering. Aanvullingen en/of wijzigingen treden niet in werking, alvorens zij door de algemene vergadering zijn goedgekeurd en via de mededelingen borden bekend zijn gemaakt dan wel aan alle leden zijn rondgezonden. Ieder lid, erelid, lid …

Tuinvereniging Seghwaert, Zoetermeer

Tuinvereniging (Volkstuinen) naast het Buytenpark in Zoetermeer, lid van het AVVN