Formulieren

Formulier overdracht tuin bij leven

  Het tuinlid dat bij de vereniging staat ingeschreven en het contract heeft ondertekend is, volgens de vereniging, de gebruiker van de tuin. Bent u gehuwd of heeft u een samenlevingscontract dan kan het lidmaatschap zonder problemen worden voortgezet  Wilt u dat uw niet-geregistreerde partner of kind uw tuin kan overnemen bij het stopzetten van …

Formulier overeenkomst buren begroeiing tot aan de erfgrens

Als u op het plaatje hiernaast klikt wordt er een bestand geopend dat u kunt afdrukken, invullen en daarna op zaterdagmorgen in de bestuurskamer van het verenigingsgebouw bij het bestuur in kunt leveren.

Tuinvereniging Seghwaert, Zoetermeer

Tuinvereniging (Volkstuinen) naast het Buytenpark in Zoetermeer, lid van de AVVN