Feestelijke onthulling van het informatiebord over de oeverzwaluwwand en het gruttolandje

Uitnodiging 7 maart van 17.30 – 18.30.

Verzamelpunt: bij de picknickbank, op de kruising van het Skipad en Stompwijksepad, vlak bij de Oeverzwaluwwand.

Het voorjaar is in aantocht en de eerste weidevogels als kievit, grutto en tureluur komen alweer aan als doortrekker of broedvogel. Bestaande paren zoeken elkaar weer op, verstevigen hun band en jongelingen zoeken een partner.

Door de ontwikkelingen in en om het Buytenpark is de druk op het broed- en foerageergebied van de weidevogels toegenomen. De jarenlang in gebruik zijnde gruttosoos dreigde ten onder te gaan en de handen werden in één geslagen door Gemeente, Vogelwerkgroep, Kwaliteitsteam en Waterschap om een plasdrasgebied aan te leggen van 2,5 ha. als opvetplaats voor trekvogels en als broedgebied. Twee jaar geleden kwam hier zelfs al een paartje steltkluut tot broeden, verder veel kluten, kievit en scholekster.

Honderden grutto’s en IJslandse grutto’s strijken hier jaarlijks neer om bij te komen na hun lange reis uit het overwinteringsgebied.

Onderdeel van het Gruttolandje (opening in 2017) is een daar in 2016 aangelegde oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen vliegen vanaf eind maart af en aan. Na ruggespraak met onder meer het Kwaliteitsteam Buytenpark en Vogelwerkgroep Zoetermeer heeft de gemeente de wand neergezet ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert, aan de rand van het Gruttolandje. Ter compensatie voor de Nieuwe Driemanspolder werd meer ten zuiden van het gruttolandje een terrein voor steenuilen ingeplant met o.a. knotwilgen en houtrillen.

Het nieuwe informatie bord vertelt ter plaatse meer over dit bijzondere gebied en kwam tot stand dankzij een subsidie van het Dinamofonds en Gemeente.

Op 7 maart willen we met elkaar een toast uitbrengen op het succes van het gruttolandje en de oeverzwaluwwand en het kersverse informatiebord onthullen.

Graag tot ziens op 7 maart!

Marcel van der Tol, Voorzitter Vogelwerkgroep Zoetermeer &
Hendrik Baas, Stadsbioloog Gemeente Zoetermeer.

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.