Beplantingsplan voor het lange pad.

De afgelopen maanden zijn veel tuinleden naar mij toe gekomen met ideeën over de beplanting langs het middenpad. Al deze ideeën zijn besproken in het bestuur en hebben wij unaniem besloten om door te gaan op de reeds ingeslagen weg.

Het beplantingsplan

Dit voorjaar waar nodig de grond vlak maken met aarde, gras en bloemen zaaien en geleidelijk aan vaste planten ertussen neerzetten. Dit ligt in het verlengde van waar we al mee waren gestart.

Wat hieraan vooraf ging

Vorig seizoen zijn we begonnen met onkruid wieden, dat was wel leuk voor even maar eigenlijk onbegonnen werk, omdat onkruid nu eenmaal hard groeit en er veel en vaak mankracht voor nodig is om dit bij te houden, terwijl er op de tuin nog veel meer te doen is.
Vervolgens hebben na een oproep meerdere tuinleden zaad ingeleverd om te zaaien, zodat er tussen het onkruid bloemen gingen groeien. Ook is er graszaad gezaaid. Helaas is dit door de droogte van afgelopen zomer, toen niet helemaal gelukt. Het gezaaide zaad gaat nu al uitlopen en hopelijk komt het dit seizoen wel volop tot bloei.
Het bericht in nieuwsbrief 78 over het frezen van de vakken om gras te zaaien, is dus van de baan.

Met vriendelijke groeten,
Sylvia Willemsen, complexbeheer.

Geef een reactie

Your email address will not be published.