Geschiedenis

Tuinvereniging Seghwaert is in 1973 opgericht. In 1974 werd een complex met 156 tuinen in gebruik genomen aan de Edisonstraat 200 in Zoetermeer. Het complex bestond uit twee delen, 91 tuinen aan de oostzijde en 65 tuinen aan de westzijde van de Edisonstraat.

Alle tuinen hadden een oppervlakte van 250 m2. Op vrijwel elke tuin werd er een tuinhuis geplaatst van maximaal 25 m2. De tuinhuizen waren voorzien van water en riolering. Het tuincomplex met de tuinen en algemene gedeelten werd gehuurd van de gemeente. De vereniging gaf de tuinleden tuinen in gebruik.

 

Er was een verenigingsgebouw met een kantine, een bestuurskamer en een tuinwinkel. De kantine was alleen geopend op de zaterdagen en verder gebruikt voor andere verenigingsactiviteiten. De tuinwinkel, waar planten, mest, gasflessen en andere tuinbenodigdheden werden verkocht was elke zaterdag enkele uren geopend. Alle 156 tuinen waren vanaf het begin in 1974 bezet en was een wachtlijst. Per jaar vonden er ongeveer 10 mutaties plaats.

In 2004 deelde de gemeente mede dat het huurcontract niet verlengd zou worden. De plaats waar de vereniging was gevestigd was voor de gemeente interessant om een andere bestemming te geven. Het heeft 10 jaar geduurd voordat het complex ontruimt kon worden. Het complex is, geheel ontdaan van tuinhuizen e.d., in december 2014 aan de gemeente overgedragen.

De vereniging heeft per 1 juli 2014 het nieuwe complex met 112 tuinen in het Buytenpark in Zoetermeer in gebruik genomen.

Tuinvereniging Seghwaert, Zoetermeer

Tuinvereniging (Volkstuinen) naast het Buytenpark in Zoetermeer, lid van het AVVN